Nasz zespół

dr Mariusz Sagan

Dyrektor

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Robert Żyśko

Zastępca Dyrektora

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

REFERAT PROMOCJI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU MIASTA

REFERAT OBSŁUGI INWESTORÓW

REFERAT EKOSYSTEMÓW GOSPODARCZYCH

REFERAT WSPIERANIA AKADEMICKOŚCI

REFERAT STRATEGII I ANALIZ