Inspektor ochrony danych osobowych

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Witold Przeszlakowski.

Można się z nim kontaktować poprzez:

  • email: iod@lublin.eu;
  • lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.